pijl

Projectinformatie

Goorn Plaza te De Goorn is een uiterst representatieve ontwikkeling van 46 bedrijfsunits van ca. 50 m² bvo (bruto vloer oppervlakte), deel uitmakend van een nieuw te bouwen bedrijfsverzamelcomplex, bestaande uit drie (3) bouwblokken. 

Enkele pluspunten van Goorn Plaza:

 • afgevlinderde en onderheide betonvloer 
 • vloerbelastbaarheid betonnen bg. vloer 1.000 kg./m² 
 • hand bedienbare industriedeur met een doorrijhoogte standaard van 4.000 mm 
 • goede gevel- en dakisolatie 
 • ruim voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein 
 • interne vrije hoogte van ca. 6,5 mm 
 • multifunctioneel gebruik 
 • actieve VvE wordt opgericht 
 • het complex wordt voorzien van schuifpoorten 

Het onderhoud van het dak wordt door middel van een meerjarig onderhoudsplan beheerd. Het beheer van het buitenterrein is vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de VvE.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de verkoopmakelaar.

 

 

blijeman.jpg

 

Goorn Plaza 

De bedrijfsunits worden gebouwd op het bedrijventerrein Vredemaker – Oost fase V aan de Schoffel te De Goorn.

Verkoopinformatie

De verkoop van het bouwproject Goorn - Plaza is in handen van HOFFSTAD Bedrijfsmakelaars OG te Hoorn. De verwachting is dat de bouw eind 1e kwartaal / 
begin 2e kwartaal van 2023 aanvangt.

Kosten en ontbindende voorwaarden De koopsom van de bedrijfunits is vrij op naam, exclusief BTW. In de koopsom zijn de volgende  kosten inbegrepen:

 • de notariskosten inzake splitsing en leverings-/eigendomsakte 
 • de kosten van de kadastrale registratie en inmeting van het perceel 
 • bouw- en legeskosten gemeente. 


Ten behoeve van de koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst verstrekt u aan  bedrijfsmakelaar HOFFSTAD Bedrijfsmakelaars OG de volgende informatie en bescheiden: 

 • kopie geldig  legitimatiebewijs;
 • NAW gegevens (Naam Adres Woonplaats); 
 • (indien van toepassing) een gewaarmerkt uittreksel Kamer van Koophandel; 
 • (in verband met de verplichte check in het kader van de Wet wft) het naar waarheid invullen van het door de bedrijfsmakelaar te verstrekken formulier ‘Herkomst van Vermogen’, eventueel voorzien van een kopie aanvraag financiering en (indien van toepassing) de UBO – verklaring.  De Bedrijfsmakelaar zal u uiteraard uitnodigen om alle relevante zaken van het project met u door te spreken. 
 • Bij de realisatie van het bedrijfsverzamelgebouw zal door de notaris de Vereniging van Eigenaren (VvE) worden opgericht. De VvE kan vervolgens in overleg met de gezamenlijke eigenaren regels opstellen ten behoeve van het gezamenlijk onderhoud, controle en het gebruik van de bedrijfsunits en stelt regels vast om verrommeling van bijvoorbeeld het buitenterrein tegen te gaan. De oprichting van de VvE zal eveneens worden opgenomen in de koopovereenkomst van het appartementsrecht.  

In de door de koper getekende KAO kan, indien nodig, een voorbehoud van verkrijging financiering worden opgenomen voor de duur van zes weken. De makelaar licht de voorwaarden omtrent dit financieringsvoorbehoud graag nader toe. Informeer in ieder geval voor ondertekening van de KAO of aankoop financieel haalbaar is. Dit voorkomt teleurstellingen achteraf.

 

Locatie & bereikbaarheid

Deze nieuwbouwontwikkeling wordt gerealiseerd op de laatste uitbreiding van het bedrijventerrein Vredemaker – Oost, fase V, direct nabij de provinciale N194 / Braken richting Hoorn, Heerhugowaard en Alkmaar en voorts op slechts 4 autominuten gelegen van de rijksweg A7 Amsterdam – Den Oever. De centrale locatie van het bedrijventerrein geeft zeker een meerwaarde aan de ondernemers die zich in deze regio willen vestigen. 

 

aaddeheus.jpg

 

A.T. de Heus RM / RT Beëdigd (Bedrijfs-) makelaar  (WOZ) taxateur o.z.